Agenda

Geen evenementen

Ballpark Promo

ballpark promo

       

 HoofddorpPionierslogo200

Volg ons op Facebook

Honkbal Promo

Honkbal promo

       

Stichting ETO

Logo ETO 200

Wie is de Stichting ETO?

Van toen tot nu

In 1992 werd de Stichting ETO opgericht. Destijds diende de Stichting het doel om de ontvangen verhuisvergoeding, vanuit de verhuizing van Arnolduspark naar Toolenburg, fiscaal correct ondergebracht te hebben. Hoofddorp Pioniers, eigenaar van deze vergoeding, verstrekte ETO dit bedrag als lening. Daarmee realiseerde de Stichting het clubgebouw in Toolenburg. ETO trad op als verhuurder aan Pioniers. In beginsel werden verschuldigde rente (lening) en huuropbrengst met elkaar verrekend. Alle overige operationele kosten werden gedragen door de vereniging Hoofddorp Pioniers.

Gaandeweg de jaren werden door ETO zaken toegevoegd aan haar bezit zoals het scorebord en lichtinstallatie. Steeds meer profileerde de Stichting zich als vastgoedbeheerder en nam sommige beheerskosten voor haar rekening. Daarbij valt te denken aan groot onderhoud, verzekeringen, erfpacht enz enz.

Verandering

Met de verplaatsing de clubaccommodatie naar de nieuwe locatie in Park21 staat ETO aan de vooravond van een nieuwe rol.

Ook voor deze verhuizing ontvangt de eigenaar een vergoeding voor het achterlaten van alle huidige opstallen in Toolenburg. ETO zal deze vergoeding volledig herinvesteren in het nieuwe clubgebouw. Daarnaast brengt zij een deel vreemd kapitaal in, om zo geen concessies te doen aan het allerhoogste kwaliteitsniveau.

Nieuwe rol

Voor de vereniging Hoofddorp Pioniers is het belangrijk zich te richten op haar sport, en de leden die het beoefenen. Randzaken als complexbeheer- en onderhoud, hosten van andere gebruikers en kantine exploitatie hebben in de afgelopen jaren in toenemende mate bestuur aandacht gevraagd.

Per 2014 zullen deze randzaken door ETO worden overgenomen waardoor het sportbestuur van Pioniers zich dan zuiver kan richten op de sport !

Met dezelfde beweging neemt de Stichting een centrale positie in binnen de exploitatie van het sportpark.

ETO kiest een meer bedrijfsmatige aanpak. Anders dan nu het geval is zal de Stichting op de nieuwe locatie de velden gaan huren van de gemeente.

Als ‘holder’ van het totaalpakket (opstallen én velden) zal de Stichting het gebruik naast de kernhuurders willen uitbreiden met sport gerelateerde- en commerciële activiteiten. Ook zal de horeca bij een professionele partner worden ondergebracht. Tenslotte zullen de zakelijke contacten en netwerken van de Stichting, maar ook die van de kernhuurders bij elkaar worden gebracht. Stichting ETO zal daartoe een professionele businessclub inrichten waarbinnen voor leden interessante proposities worden geboden.

Programmering en gebruik nieuwe voorzieningen

Natuurlijk zal een groot deel van het gebruik van de voorzieningen worden ingevuld door training en competitie van het hoofdklasse- en rookieteam, naast achtentwintig breedtesportteams van Pioniers.

In aanvulling daarop heeft ETO de KNBSB als vaste huurder aangetrokken. Het complex zal als vaste trainingshaven voor alle oranje selecties dienen. Ook de bondscoach en zijn staf krijgen kantoorruimte.

Niet alleen de KNBSB, maar ook de Europese- en wereldhonkbalbond hebben bovenmatige interesse getoond.

Het valt daarom binnen de verwachting dat de ‘hight quality accommodation’ een vaste plaats gaat krijgen in de internationale toernooiprogrammering zoals EK’s en WK’s. Ook de organisatie van de World Baseball Classic (WK voor profs) heeft gemeld open staan voor programmering van WBC-qualifying games op het complex.

Tenslotte heeft de Major League Baseball zich uitgesproken jaarlijks een drietal wedstrijden uit de reguliere MLB-competitie in Hoofddorp te willen gaan afwerken. De MLB zal daarnaast vaker op het sportpark actief zijn met toernooien, trainingskampen en try-outs.

Minder aansprekend, maar meer vanuit MVO insteek zullen omliggende scholen tijdens het veldseizoen op doordeweekse dagen worden ontvangen om gebruik maken van de voorzieningen voor sportonderwijs.

Naast het hosten van de sport heeft de Stichting concreet uitzicht op meer commercieel gebruik van de het sportpark. Mogelijk zal een jaarlijks grootschalig popconcert aan de programmering worden toegevoegd.

Tenslotte zal via Stichting ETO een vergader/baseballclinic arrangement gaan aanbieden.

Organisatie

In de nieuwe rol zal de Stichting bestuurd worden door minimaal drie bestuurders. Daarnaast verzamelt dit bestuur een zogenaamde Raad van Advies om zich heen. Deze groep bestaat uit personen die de Stichting en haar doelstellingen ondersteunen met hun ervaring, expertise en netwerk.

Samengevat

De Stichting ETO zal met het nieuwe complex een centrale positie gaan innemen. Daarbij is het belangrijkste doel om de kernhuurders de hoogst haalbare voorzieningen te bieden tegen een zo laag mogelijke kostprijs.

Als basis daarvoor dient een bedrijfsmatige exploitatie van deze ‘baseball hotspot’ in Europa.